welkom!

Deze conferentie is bedoeld om predikers, leiders en allen die interesse hebben verder te helpen en te bemoedigen. Het is een conferentie waarin Christus en het evangelie centraal staan en die in de eerste plaats gericht is op duidelijkheid over het evangelie, met als hoogtepunt de centraliteit van het evangelie voor alles in het leven en de bediening.

Deze tweedaagse conferentie helpt ons het doxologische doel van onze verlossing in Christus te proeven en te zien, hoe bijbels en theologisch (d.w.z. christologisch) denken noodzakelijkerwijs uitmondt in een leven van lofprijzing (d.w.z. doxologie). Hoewel het in zekere zin waar is dat het hele leven voor de christen aanbidding moet zijn, wil deze conferentie de christen – in het bijzonder predikers en leiders – helpen een leven van lofprijzing (doxologie) te cultiveren. Ons in alle omstandigheden verheugen in onze Drie-enige God vloeit voort uit het werkelijk kennen van God door Zijn Zoon, door de Geest, zoals geopenbaard in Zijn Woord.

De conferentie zal in het Engels worden gehouden, maar voor ieder die dit wil, is er de mogelijkheid om via een audio device een Nederlandse vertaling te ontvangen (opgave hiervoor bij aanmelding).

Goed nieuws! Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

kosten

De kosten voor inschrijving voor deze tweedaagse conferentie voor predikers en leiders (incl. lunches, koffie, warme maaltijd, giveaways) per persoon zijn als volgt:

Standaard € 95,-
Early-Bird € 75,-
Student € 55,-

Het ‘Early-Bird’ tarief is tot 15 mei 2023 beschikbaar.

Naast de aanmelding voor de conferentie is er via het aanmeldformulier ook de mogelijkheid om een overnachting en ontbijt te boeken. Aanvullende kosten (€ 25,-) zijn hierbij van toepassing.  

 

programma

Maandag 19 juni

8.30 – Ontvangst

9.30 – Welkom

9.40 – Samenzang

10.00 – Henk van den Belt – God in drie Personen, gezegende Drie-eenheid

Het uitgangspunt voor mijn lezing is Lukas 10:21, waar de evangelist zegt dat Christus Zich verheugde in de Heilige Geest en de Vader dankte. Als Christus – op weg naar Jeruzalem om te lijden en te sterven – Zich door de Geest in de Vader verheugde, hebben wij ook alle reden om ons in de Drie-enige God te verheugen.

10.55 – Pauze

11.25 – Matt Boswell – Image of the Invisible God (Colossians 1:15-20)

12.30 – Lunch

13.45 – Jim Hamilton – A Biblical Theology of Worship

From creation to new creation God’s purpose is to fill the earth with his glory as the waters cover the seas, and he does this by conforming his people to the image of Christ and summoning from them the praise due his name, both of which he accomplishes through the revelation of himself. Worship is our response to God’s self-revelation.

14.40 – Pauze

15.10 – Derek Bass – A Song for the Journey: Singing God’s Power to Save from Conversion to the New Jerusalem (Exodus 15)

15.45 – Pauze

16.15 – Paneldiscussie

17.30 – Diner

18.45 – Matt Boswell – A Doxological Community

In an age of performance, entertainment, and church hopping/shopping, the Bible roots our identity in Christ individually and corporately. Our corporate worship is a foretaste of glory that must shape our expectations and commitments to one another as we worship God.

19.45 – Sluiting

Dinsdag 20 juni

9.00 – Samenzang

9.15 – Jim Hamilton – The Worship of God in the Psalter

The Psalter sings the story of the Law and the Prophets, and all through the Psalter the Psalmists do what worship always does: look back at God’s great acts of salvation in the past in anticipation of his even greater acts of salvation in the future. Worship looks back to look forward, and the Psalms sing the story down into the soul.

10.10 – Pauze

10.40 – Oscar Lohuis – Aanbidding als levenswijze (Kolossenzen 3:12-17)

11.15 – Paneldiscussie

12.30 – Lunch

13.45 – David Sandifer – The Doxological Christian: ‘Tune My Heart to Sing Thy Praise’

Contra Plato, humans are above all worshipping animals, and the glory of the Gospel is that in Christ we are restored to the true praise of our Creator.  This talk will explore the centrality of doxology to the Christian life, with special attention to the role of practices which reshape and discipline our affections–singing most of all.

14.40 – Pauze

15.10 – Jim Hamilton – The One Seated on the Throne and the Lamb Standing as though Slain (Revelation 4-5)

15.45 – Pauze

16.15 – Matt Boswell – A Doxological Mission (Psalm 67)

The goal of the gospel and therefore mission is not simply the salvation of the individual sinner from the wrath of God, but our transformation from rebels into worshippers of our great Triune God through Christ and the working of the Spirit. The goal or aim is doxology, being rightly related to and worshipping our God and King forever.

17.00 – Afsluiting

sprekers

James M. Hamilton, Jr.
Jim is hoogleraar Bijbels theologie aan het Southern Baptist Theological Seminary en hoofdvoorganger van Kenwood Baptist Church in Victory Memorial, beide in Louisville (Kentucky).

 

Matt Boswell
Matt is een alom gerespecteerd hymneschrijver en toonaangevend persoon in de kerkmuziek en is momenteel de voorganger van The Trails Church in Prosper, TX. Hij is ook Assistant Professor of Church Music and Worship aan Southern Seminary in Louisville, KY.

Derek Bass

Derek is universitair hoofddocent literatuur en taal van het Oude Testament aan het Tyndale Theological Seminary in Badhoevedorp. Hij is tevens voorzitter van de afdeling Bijbelse studies en directeur Institutionele relaties.

Henk van den Belt

Henk is hoogleraar systematische theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en directeur van het Herman Bavinck Centrum voor Gereformeerde en Evangelische Theologie. Hij was eerder predikant in verschillende gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland en doceerde in Utrecht en Groningen.

David Sandifier

David is Assistant Professor of Practical Ministries and Ethics aan het Tyndale Theological Seminary in Badhoevedorp. Hij is tevens voorzitter van de disciplines Praktische vaardigheden Interculturele studies.

Oscar Lohuis

Oscar diende als voorganger in verschillende baptistengemeenten in Nederland. Sinds 2007 werkt hij als ambulant prediker, bijbelleraar en auteur. Hij reist jaarlijks naar India om daar namens zijn kerkgenootschap kerken te ondersteunen en neemt regelmatig mensen mee naar Israël voor een bijbelstudiereis. Hij is afgestudeerd aan Tyndale Theological Seminary en de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven, België.

aanmelden

Kijk de vorige conferentie uit 2022 hier terug!

Voor vragen en / of opmerkingen neem contact met ons op!

©️ 2023 – Geloofstoerusting